Наразі ще не подано жодної петиції

Крижопільська міжрайонна виконавча дирекція Вінницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Крижопільська міжрайонна виконавча дирекція Фонду соціального страхування  з тимчасової втрати працездатності.

Юридична адреса:

вул..Кірова 17/2, смт.Крижопіль, Вінницька обл., 24600

Тел..2-24-70, 2-21-84 (факс)

Електронна адреса: kri05015@vi.fse.qov.ua

                               Список працівників дирекції

№п/п

 Посада

 П.І.П.

Дні та години прийому громадян

 телефони

 1.

 Директор

 Яковенко Оксана Миколаївна

 Понеділок  9,00-13,00

 Вівторок 13,45-18,00

 П"ятниця 19,00-13,00

 

 2-24-70

 2.

 Головний бухгалтер

 Лиса Ольга Львівна

 Вівторок 9,00-13,00

 П»ятниця 13,45-16,45

 2-21-84

 3.  Головний спеціаліст  Клоченко Світлана Петрівна

Крижопіль:

Середа 9,00-13,00

Піщанка:

Понеділок, четверг 11,00-16,00

 2-21-84

Робочі органи відділення Фонду здійснюють:

-організаційно-управлінські заходи по виконанню завдань,покладених на робочі органи відділення Фонду;

-матеріальне забезпечення (надання допомоги) застрахованих осіб у зв»язку з настанням страхового випадку: тимчасової втрати працездатності,вагітності та пологів,смерті застрахованої особи,а також членів сім»ї ,які перебували на її утриманні;

-забеспечення в межах асигнувань, встановлених на цілі бюджетом Фонду,оздоровчих заходів;

-забеспечення заходів по наданню соціальних послуг у позашкільній роботі з дітьми ( дитячі оздоровчі табори) в порядку,визначеному правлінням Фонду;

-контроль за надходженням та використанням коштів Фонду;

-надання правової допомоги страхувальникам та застрахованим особам з питань оплати листків непрацездатності,виплат при народженні дитини,на поховання,санаторно-курортного лікування та оздоровлення


Зміни в системі соціального страхування 

З  1 січня 2015 року згідно зі ст. 20 Закону № 1105 за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності надаються лише такі види матеріального забезпечення та соціальних послуг:

•  допомога по тимчасовій непрацездатності ( включаючи догляд за хворою дитиною);

•  допомога по вагітності та пологах;

•  допомога на поховання ( крім поховання пенсіонерів, безробітних та   осіб , які померли від нещасного випадку та виробництві);

•  оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно - курортного закладу після перенесених захворювань і травм.

Нові розміри допомоги по тимчасовій непрацездатності залежно від страхового стажу визначено ст. 24 Закону № 1105. Так, при страховому стажі:

•  до 3 років допомога виплачується у розмірі 50% середньої зарплати ( раніше було 60 %);

•  від 3 до 5 років – у розмірі 60 % середньої зарплати ( так було і раніше);

•  від 5 до 8 років – у розмірі 70 % середньої зарплати ( раніше було 80%);

• понад 8 років – у розмірі 100 % середньої зарплати, тобто розмір не змінився.

Норма щодо нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої зарплати незалежно від страхового стажу для окремих категорій осіб ( ветерани війни, донори, особи, віднесені до 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, тощо) передбачена частиною першою статті 24.

Але, у зв’язку із внесенням змін Законом України « Про внесення змін та визначення такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 № 76-VIII  до Закону України  « Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796 ( далі – Закон № 796), було скасовано норми статті 23 Закону № 796, а саме: компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема, виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу, що призвело до неузгодженості норм статті 24 Закону № 1105 з нормами Закону № 796.

До приведення у відповідальність норми Закону № 1105 в частині надання пільг громадянам, віднесеним до категорії 4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зазначених у пункті 5 частини першої статті 24 Закону № 1105, при визначенні розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності таким особам, слід керуватись наступним.

Відповідно до частини другої статті 31 Закону № 1105 для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати( доходу) застраховані особи додають копії відповідних посвідчень або інші документи, які підтверджують право на пільгу. Тобто, для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи таким документом є копія посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи певної категорії, в якому зазначено, що пред’явник посвідчення має право на пільги і компенсації, встановленні Законом України « Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Враховуючи те, що 01.01.2015 статтю 23 Закону № 796 виключено, пільга щодо виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу, визначена пунктом 5 частини першої статті 24 Закону №1105, особам віднесеним до категорії 4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за страховими випадками які настали з 01.01.2015, не надається.

Слід зауважити, що по страховим випадкам ( допомога по тимчасовій непрацездатності ( включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах, допомога на поховання), які настали до 31.12.2014 включно, при визначенні права на матеріальне забезпечення та його розміру необхідно керуватися нормами Закону України « Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування  у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 № 2240.

Для страхових випадків ( допомога по тимчасовій непрацездатності  (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах , допомога на поховання), які настали 01.01.2015  застосовувати норми Закону № 1105.

Також, частиною четвертою статті 19 Закону № 1105 запроваджено обмеження розміру страхових виплат. Зокрема, визначено, що застраховані особи, які протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців, мають право на матеріальне забезпечення відповідно до цього Закону в таких розмірах:

допомога по тимчасовій непрацездатності -  виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку;
 допомога по вагітності та пологах – виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та не менше за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку.

Вищезазначена норма Закону № 1105 застосовується у вигляді обмеження визначеної на загальних підставах суми допомоги у розрахунку на місяць, якщо на момент настання страхового випадку  застрахована особа не набула сумарно у дванадцятимісячному періоді, що передує страховому випадку, шестимісячний страховий стаж.

У свою чергу, страховий стаж для реалізації норм частини четвертої статті 19 Закону №1105 визначається відповідно до вимог статті 21 Закону № 1105 за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Такий розрахунок повинен робити страхувальник на підставі даних Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, наданих застрахованою особою у вигляді довідки Пенсійного фонду України.

Частиною п’ятою статті 32 Закону № 1105 передбачено граничні строки набуття права на матеріальне забезпечення, визначене статтею 20 Закону № 1105, застрахованих осіб та отримувачів допомоги. Так, матеріальне забезпечення виплачується, якщо звернення за його призначенням надійшло не пізніше дванадцяти календарних місяців з дня відновлення працездатності, встановлення інвалідності, закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, смерті застрахованої особи або члена сім’ї , який перебував на її утримані.

Ця норма діє з 01.01.2015  незалежно від дати настання страхового випадку.

Слід зазначити, що дванадцятимісячний період відлічується від закінчення страхового випадку для випадків тимчасової непрацездатності та вагітності та пологів, а у випадку смерті – від дня смерті зазначеного у свідоцтві про смерть під першого числа місяця, наступного за тим, у якому настала відповідна подія ( відновлення працездатності, встановлення інвалідності, закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, смерті застрахованої особи або члена сім’ї, який перебував на її утримані). Для обчислення періоду 12 календарних місяців беруться цілі місяці з 01 по 31 ( ЗО або 28(29) для лютого ) число.


Перспективи реабілітаційного лікування за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності після перенесених захворювань і травм у 2016 році

Законом України «Про загальнообов”язкове державне соціальне страхування», що набрав чинності з 1 січня 2015 року визначено право застрахованих  осіб  на відновлення здоров’я в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм за рахунок коштів Фонду соціального страхування.

Враховуючи позитивну динаміку щодо відновлення здоров’я та працездатності після доліковування працюючих в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів виконавчою дирекцією Вінницького обласного відділення Фонду  разом з департаментом охорони здоров’я та головами відбіркових комісій лікувально-профілактичних закладів області було прийнято спільне  рішення щодо збільшення кількості путівок на реабілітаційне лікування у 2016 році за кошти Фонду. Тому  до Виконавчої дирекції Фонду надіслано  пропозиції на виділення у 2016 році для застрахованих осіб Вінницького обласного відділення Фонду 400 путівок до реабілітаційних відділень по 7 профілях захворювань для  відновлення здоров’я 432 застрахованих вінничан та членів їх сімей. На їх доліковування у 2016  році планується використати 5855,0 тис. грн., що на 3401,5 тис. грн. більше, ніж було використано на ці цілі у 2015 році. Також, планується  забезпечити реабілітаційним лікуванням на 154 особи більше, ніж було оздоровлено у 2015 році.             

Після стаціонарного лікування на Вінниччині у цьому році буде направлено на  доліковування :

  • 60 осіб після гострого інфаркту міокарду в санаторій «Хмільник»;
  • 72 особи після гострих церебральних порушень в санаторій «Хмільник»;
  • 60 вагітних з патологією в санаторій «Авангард»;
  • 48 осіб з порушенням обміну речовин в санаторій «Збруч»;
  • 48 осіб з порушенням обміну речовин в санаторій «Шаян» Закарпаткурорту;
  • 8 осіб після операцій на органах травлення в санаторій ЗАТ Трускавецькурорту;
  • 20 дорослих та їх 20 хворих дітей з порушенням обміну речовин в санаторій «Березовий гай» Миргородкурорту.

Аналіз випадків тимчасової непрацездатності показав, що у Вінницькій області значна кількість застрахованих осіб, які перенесли ортопедичні операції та опікові травми після стаціонарного лікування потребували відновлення здоров»я в умовах санаторно-курортних закладів. Тому, у 2016 році замовлено:

  •  60 путівок до санаторію «Хмільник»  на відновлювальне лікування після ортопедичних операцій дорослих,
  • 12 путівок до санаторію «Авангард» на відновлювальне лікування післяопікових хворих дорослих,
  •  12 путівок до санаторію «Авангард» на відновлювальне лікування післяопікових хворих дітей у супроводі дорослих.

Прогнозується, що збільшення кількості путівок на реабілітаційне санаторно-курортне лікування повинно швидше відновити працездатність більшої кількості застрахованих осіб Вінниччини та і як результат, у тому числі  зменшити витрати Фонду на оплату лікарняних листків.


Надання допомоги вимушеним переселенцям із зони проведення АТО за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 

Про забезпечення путівками на реабілітаційне лікування фізичних осіб – підприємців

Фізичні особи – підприємці, у тому числі ті, що обрали спрощену систему оподаткування, особи, які проводять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, у тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності та сплачують згідно Закону єдиний  внесок на загальнообов’язкове  державне соціальне страхування у розмірі 22 % мають право на соціальні послуги, а саме на отримання путівок в реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладів, придбаних за кошти Фонду.

При реалізації права фізичних осіб – платників єдиного внеску  на соціальні послуги робочим  органам необхідно керуватися наступним.

До необхідних документів , що надаються до відбіркової комісії для медичного відбору і направлення на відновлювальне лікування в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу (медична довідка ф.070, виписка з історії хвороби стаціонарного хворого, довідка з місця роботи) фізична особа – платник єдиного внеску повинна надати до робочого органу довідку з територіального фіскального органу або копії квитанцій про сплату  з 01.01.2016 єдиного внеску. Тільки після надання такої довідки при наявності  сплати  робочим органом заповнюється друга частина довідки з місця роботи про те , що фізична особа перебуває на обліку та співпрацює з Фондом, тобто сплачує єдиний внесок.


Про порядок видачі особам рядового i начальницького складу документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність

Крижопільська  міжрайонна  виконавча дирекція Вінницького обласного відділення Фонду відмічає зростання кількості звернень від закладів охорони здоров’я та військовослужбовців стосовно порядку видачі особам рядового i начальницького складу документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність, а також у зв’язку із необхідністю догляду за хворими дітьми.

 Зазначені звернення не залишились поза увагою та опрацьовані в межах чинного законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

 Соціальне страхування у зв’язку із тимчасовою втратою працездатності, у тому числі із необхідністю догляду за хворою дитиною з 01.01.2015 регламентується нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV (далі – Закон України № 1105), а також Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI (далі – Закон України № 2464).

Згідно пункту 3 частини 1 статті 1 Закону України № 2464, застрахована особа - фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і сплачує  (сплачувала) та/або за яку сплачується чи сплачувався у встановленому законом порядку єдиний внесок.

Єдиний внесок за військовослужбовців до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі – Фонд) не сплачувався і не сплачується. Постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 85 внесені зміни у додаток до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 675 «Про затвердження пропорцій розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Постанова № 675).

Згідно п. 2 Постанови № 675 сума єдиного внеску, що сплачується платниками, зазначеними в абзаці сьомому пункту 1 частини 1 статті 4 Закону    № 2464, за військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу, розподіляється на:

- загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття – 2,7488 відсотка;

-  загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи) – 97,2512 відсотка.

Робочими органами Фонду не проводиться видача, продовження та заповнення листків непрацездатності, оскільки це є компетенцією органів охорони здоров’я та підпорядкованих їм закладів охорони здоров’я. У свою чергу, заклади  охорони здоров’я у своїй роботі керуються «Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 № 455 пунктом 1.1 якої визначено, що тимчасова непрацездатнiсть працiвникiв засвiдчується листком непрацездатностi, а пунктом 2.22 визначено, що тимчасова непрацездатнiсть осiб рядового i начальницького складу засвiдчується довiдкою. Крім того, згідно пункту 1 «Iнструкцiї про порядок заповнення листка непрацездатності», затвердженої спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України вiд 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406, листок непрацездатності - це багатофункціональний документ, який є підставою для звільнення від роботи у зв’язку з непрацездатністю та з матеріальним забезпеченням застрахованої особи в разі тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів.

До обов’язків органів Фонду входить здійснення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам (стаття 9 Закону України № 1105).

Застрахованим особам матеріальне забезпечення нараховується виключно на підставі виданого у встановленому порядку листка непрацездатності (стаття 31 Закону України № 1105) за рахунок коштів Фонду на відміну від військовослужбовців, яким соціальне забезпечення здійснюються за рахунок державного бюджету на підставі виданої у встановленому порядку довідки.


Про виконання бюджету Крижопільської міжрайонної виконавчої дирекції  Вінницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за  1 квартал 2016 року

За даними фінансового звіту Крижопільської міжрайонної виконавчої дирекції Вінницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за 1 квартал 2016 року:

- доходна частина бюджету за звітний період склала  13347.29 грн.  /+10147,29 грн. або 417.10% до плану/;

- витратна частина бюджету за звітний період склала 1076287.59 грн.   /-3242,41 грн. або 99,69 % до плану/.

Витрати на виплату всіх видів допомог склали 971745,92 грн., або 101,18% до плану, в тому числі:

- по тимчасовій непрацездатності – 756675,68 грн., або 99,43% до плану;

- по вагітності та пологах  - 208470,24 грн., або 113,30% до плану;

- на поховання  - 6600 грн., або 42,86% до плану.

Структурно, серед видів допомог, що фінансуються з бюджету Фонду, найбільш об’ємними є виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності – 77,86% від усіх витрат на допомоги, виплати по вагітності та пологах – 21,45%, виплати  на  поховання – 0,7 %.

Число оплачених днів по тимчасовій непрацездатності за звітний період складає 7282 днів, що збільшились в порівнянні з даними за1 квартал 2015 року на 798 днів .

Розмір середньоденної допомоги по тимчасовій непрацездатності станом на 01.04.2016 склав 103,91 грн., проти 117,32 грн. у минулому році , зменшився на 13,41 грн.

Загальне число оплачуваних днів по вагітності і пологах за 1 квартал  2016 року в порівнянні з даними за  1 квартал 2015 року  зменшилось на 112 днів та за даними звіту складає 2520 дні.

Розмір середньоденної допомоги по вагітності та пологах склав 82,73 грн., проти 61,69 грн. у аналогічному періоді минулого року, збільшилась на 21,04 грн.

Загальна кількість виплат допомоги на поховання застрахованих осіб у звітному періоді. становила 3, що на 3 виплати менше, порівняно із показником 1 кварталу 2015 року.

Станом на 1 квітня 2016 року у Крижопільській  міжрайонній виконавчій дирекції обліковуються 1034 страхувальників, у тому числі 71 на добровільних засадах.

Кількість заяв-розрахунків, поданих страхувальниками до виконавчої дирекції  для фінансування матеріального забезпечення найманих працівників у звітному періоді склала 222 .

В 1 кварталі 2016 року 4 застрахованих осіб Крижопільського та Піщанського районів  пройшли реабілітаційне лікування  в санаторно – курортних закладах України. 


Надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду особам, які працюють за цивільно-правовими договорами

Крижопільська міжрайонна виконавча дирекція Вінницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності враховуючи численні звернення громадян та страхувальників щодо права на матеріального забезпечення  за рахунок коштів Фонду осіб, які виконують роботи, надають послуги за цивільно-правовим договором, роз’яснює наступне.

Вiдповiдно до чинного законодавства виконувати роботи, надавати послуги громадянин може як на пiдставi трудового договору, так i на пiдставi цивiльно-правового договору.

Згiдно зi ст. 21  Кодексу законів про працю трудовий договiр є угодою мiж працiвником i власником пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноваженим ним органом чи фiзичною особою, за якою працiвник зобов'язується виконувати роботу, визначену цiєю угодою, з пiдляганням внутрiшньому трудовому розпорядковi, а власник пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноважений ним орган чи фiзична особа зобов'язується виплачувати працiвниковi заробiтну плату i забезпечувати умови працi, потрiбнi для виконання роботи, передбаченi законодавством про працю, колективним договором й угодою сторiн.

Порядок укладення цивiльно-правових договорiв регулюється нормами цивiльного законодавства.

Згідно зі статтею 837 Цивільного кодексу України за договором підряду (цивільно-правовим договором) одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу,.

Пiд час укладання договору пiдряду працiвник не подає заяву про прийняття його на роботу, роботодавець не видає наказ про зарахування його на певну посаду i не вноситься запис до трудової книжки.

Підрядник не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, не може вимагати гарантій, передбачених для суб’єктів трудових відносин, оскільки він не має статусу працівника, сам організовує свою роботу і виконує її на власний ризик.

За цивільно-правовим договором оплачується не процес праці, а її результати, котрі визначають після закінчення роботи і оформляють актами виконаних робіт, на підставі яких провадиться їх оплата.

 Визначення правових, фінансових та організаційних засад загальнообов’язкового державного соціального страхування, гарантій працюючих громадян щодо їх соціального захисту у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами здійснюється відповідно до  норм Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 №1105 (далі – Закон №1105).

Згідно із частиною другою статті 1 Закону №1105 застрахована особа – фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується чи сплачувався у встановленому законом порядку єдиний внесок (пункт 3 частини 1 статті 1 Закону №2464).

Відповідно статті 18 Закону №1105 страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, у тому числі в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах.

Відповідно до частини 1 статті 19 Закону №1105 право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), якщо інше не передбачено законом.

Враховуючи зазначене, особи, які виконують роботи, надають послуги за цивільно-правовими договорами, відповідно до норм Закону №1105, не підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, а також добровільному страхуванню, а отже не мають права на отримання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.


З 1 березня зріс розмір допомоги на поховання

Про це йдеться у постанові Фонду соціального страхування, опублікованій в газеті «Урядовий кур'єр» №63 (5932) від 4 квітня 2017 року.

У постанові, зокрема, йдеться, що з 1 березня постанова набуває чинності, а розмір допомоги на поховання становитиме 4100 гривень.

Протягом останніх п'яти років розмір допомоги на поховання для застрахованих осіб не переглядався та становив 2 200 гривень, що зважаючи на ріст цін на товари та послуги – не відповідає вимогам часу.

Правління Фонду прийняло рішення про підвищення з 1 березня 2017 року допомоги на поховання застрахованих осіб (крім потерпілих на виробництві) – до 4 100 грн.

З текстом постанови знайомтеся нижче:

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

ПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВА

від 08 лютого 2017 року
№ 17
м. Київ

Про встановлення розміру допомоги на поховання

Відповідно до статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», правління Фонду соціального страхування України
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити розмір допомоги на поховання — 4100 гривень.

2. До завершення заходів, пов’язаних з утворенням Фонду соціального страхування України та його робочих органів, надання матеріального забезпечення за цим Порядком здійснюється робочими органами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

3. Визнати такою, що втратила чинність постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 16.11.2011 № 55 «Про встановлення розміру допомоги на поховання», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 15.12.2011 р. за № 1453/20191.

4. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування України забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію в установленому порядку.

5. Ця постанова набирає чинності з 1 березня 2017 року.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчу дирекцію Фонду (Баженкова Є. В.).


►Про виконання бюджету Крижопільської міжрайонної виконавчої дирекції  Вінницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за  1 квартал 2017 року

За даними фінансового звіту Крижопільської міжрайонної виконавчої дирекції Вінницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за 1 квартал 2017 року:

-          доходна частина бюджету за звітний період склала  10165.80 грн.  /+5465.80 грн. або 216,29% до плану/;

-         витратна частина бюджету за звітний період склала 1508869,84 грн.   /+151069,84 грн. або 111,13 % до плану/.

Витрати на виплату всіх видів допомог склали 1402742,09 грн., або 113,58% до плану, в тому числі:

-   по тимчасовій непрацездатності – 905038,84 грн., або 96,08% до плану;

-    по вагітності та пологах  - 493303,25 грн., або 173,58% до плану;

-    на поховання  - 4400 грн., або 50% до плану.

Структурно, серед видів допомог, що фінансуються з бюджету Фонду, найбільш об’ємними є виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності – 64,52% від усіх витрат на допомоги, виплати по вагітності та пологах – 35,18%, виплати  на  поховання – 0,3 %.

Число оплачених днів по тимчасовій непрацездатності за звітний період складає 6680 днів, що зменшились в порівнянні з даними за1 квартал 2016року на 602дні .

Розмір середньоденної допомоги по тимчасовій непрацездатності станом на 01.04.2017 склав 135,48 грн., проти 103,91 грн. у минулому році , збільшився на 31,57 грн.

Загальне число оплачуваних днів по вагітності і пологах за 1 квартал  2017 року в порівнянні з даними за  1 квартал 2016 року  збільшилось на 1736 дні та за даними звіту складає 4256 дні.

Розмір середньоденної допомоги по вагітності та пологах склав 115,91 грн., проти 82,73 грн. у аналогічному періоді минулого року, збільшилась на 33,18 грн.

Загальна кількість виплат допомоги на поховання застрахованих осіб у звітному періоді. становила 2, що на 1 виплати менше, порівняно із показником 1 кварталу 2016 року.

Станом на 1 квітня 2017 року у Крижопільській  міжрайонній виконавчій дирекції обліковуються 2161страхувальник, у тому числі 1190 фізичних осіб – особисто.

Кількість заяв-розрахунків, поданих страхувальниками до виконавчої дирекції  для фінансування матеріального забезпечення найманих працівників у звітному періоді склала 207 .

В 1 кварталі 2017 року 5 застрахованих осіб Крижопільського та Піщанського районів  пройшли реабілітаційне лікування  в санаторно – курортних закладах України. 

 

 

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація